Trzy lata aktywności Nowego Bursztynowego Szlaku

22 grudnia – mijają trzy lata od zebrania założycielskiego Nowego Bursztynowego Szlaku. Cele jakie postawiła sobie od samego początku organizacja to promowanie rozwoju transportu intermodalnego oraz wspieranie rozwoju Węzła Logistycznego Bydgoszcz. Nowy Bursztynowy Szlak tworzą m.in. samorządowcy, aktywiści społeczni, mający na co dzień różne poglądy polityczne. Na pewno kluczową wartością tego stowarzyszenia jest to, że stało się płaszczyzną do współpracy ponad podziałami politycznymi.

W ciągu trzech lat aktywności Nowy Bursztynowy Szlak zorganizował trzy edycję Bydgoskiego Forum Bursztynowego Szlaku. Ważną inicjatywą była koordynacja petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawie uznania Bydgoszczy za węzeł sieci bazowej TEN-T. Organizacja blisko współpracuje ze spółką przygotowującą budowę Terminalu Intermodalnego Bydgoszcz-Emilianowo, interesariuszami tej inwestycji. Pomorska Specjalną Strefą Ekonomiczną, Portem Morskim w Gdyni, czy Stowarzyszeniem Polskich Regionów Korytarza Bałtyk-Adriatyk.

Istotniejsze działania w 2023 roku:
1. Uczestnictwo w komisji PETI Parlamentu Europejskiego w dniu 25 stycznia w Brukseli. Na tym posiedzeniu prezes Łukasz Religa prezentował argumenty za uznaniem Bydgoszczy za węzeł sieci bazowej TEN-T;
2. Opracowanie materiałów merytorycznych, które miały wpływ na przekonanie komisji TRAN Parlamentu Europejskiego do poparcia Bydgoszczy w sieci bazowej TEN-T.
3. Organizacja III Bydgoskiego Forum Bursztynowego Szlaku w dniu 18 września, którego hasłem przewodnim była 90. rocznica budowy Magistrali Węglowej. Ważniejszym elementem wydarzenia była dyskusja o planowanej modernizacji tego ciągu kolejowego. W ramach tego wydarzenia odbył się też panel na którym startupy z regionu prezentowały swoje wynalazki, które udało im się skomercjalizować lub są obecnie na etapie komercjalizacji.
4. 19 października prezes Łukasz Religa brał udział w panelu dyskusyjnym na X Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk w Budapeszcie, w czasie tego wystąpienia mówił m.in. o potencjale logistycznym Polski północnej.
5. Prezes spotkał się w Budapeszcie z ambasadorem RP na Węgrzech Sebastianem Kęciekiem, owocem tego spotkania jest wstępne rozpoczęcie współpracy w sprawie promocji infrastruktury logistycznej północnej Polski na Węgrzech.

Nowy Bursztynowy Szlak
  • 8 Posts
  • 0 Comments
źródło: Nowy Bursztynowy Szlak / DlaMediow.eu Misją stowarzyszenia Nowy Bursztynowy Szlak jest propagowanie rozwoju transportu intermodalnego, a w szczególności rozwoju elementów Węzła Logistycznego Bydgoszcz. W sposób szczególny promujemy budowę terminalu intermodalnego Bydgoszcz – Emilianowo. Prezentujemy również szczegółowe postulaty dotyczące rewizji sieci transportowej TEN-T