Wspólna promocja zagraniczna potencjału logistycznego

Z inicjatywy Nowego Bursztynowego Szlaku została wydana w języku angielskim publikacja pt. ,,Polish Maritie Ports; Hinterland”, promująca potencjał logistyczny Polski północnej. Publikacja jest wspólną promocją: Portu Gdynia, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, terminalu Bydgoszcz-Emilianowo oraz Miasta Bydgoszczy.

Publikacja oprócz potencjału Portu Gdynia oraz planowanego terminalu Bydgoszcz-Emilianowo promuje potencjał inwestycyjny Bydgoszczy, koncepcję Parku Przemysłowego Emilianowo, koncepcję autostrady morskiej Gdynia-Karlskrona oraz planowane inwestycje w infrastrukturę w Polsce północnej.

Adresatami publikacji mają być potencjalni inwestorzy oraz osoby decyzyjne, nie będące świadome potencjału logistycznego tej części Europy.

Publikację można pobrać: https://bursztynowyszlak.eu/wp-content/uploads/2024/05/polish-maritime-ports.pdf

Nowy Bursztynowy Szlak
  • 9 Posts
  • 0 Comments
źródło: Nowy Bursztynowy Szlak / DlaMediow.eu Misją stowarzyszenia Nowy Bursztynowy Szlak jest propagowanie rozwoju transportu intermodalnego, a w szczególności rozwoju elementów Węzła Logistycznego Bydgoszcz. W sposób szczególny promujemy budowę terminalu intermodalnego Bydgoszcz – Emilianowo. Prezentujemy również szczegółowe postulaty dotyczące rewizji sieci transportowej TEN-T