Rok 2024 będziemy obchodzić pod patronatem NATO

Sojusz Północno-Atlantycki NATO jest dzisiaj ważnym filarem polskiego bezpieczeństwa – w 2024 roku przypadnie 25. rocznica wstąpienia Polski do NATO oraz 20. rocznica utworzenia w Bydgoszczy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC). Rada Miasta Bydgoszczy uchwaliła z tego powodu rok 2024 rokiem NATO oraz Centrum Szkolenia Sił Połączonych.

Celem powołania NATO było gwarantowanie wolności oraz bezpieczeństwa państwom członkowskim Sojuszu przy użyciu środków politycznych i wojskowych. NATO promuje wartości demokratyczne i umożliwia państwom członkowskim konsultacje oraz współpracę w sprawach związanych z obronnością i bezpieczeństwem w celu rozwiązywania problemów, budowania zaufania oraz zapobiegania konfliktom w dłuższej perspektywie. W sytuacjach ekstremalnych Sojuszu umożliwia podjęcie operacji zarządzania kryzysowego uruchamiając potencjał militarny – napisali radni w podjętej 13 grudnia uchwale – Niezwykle istotnym jest artykuł 5 Traktatu, który wprowadza zasadę zbiorowej samoobrony zgodnie z którą atak skierowany przeciwko jednemu lub kilku państwom członkowskim jest uznawany za atak wymierzony w cały Sojusz.

W uzasadnieniu do uchwały wskazano, że utworzenie w 2004 roku Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO, które mieści się przy ulicy Szubińskiej, wpłynęło na prestiż Bydgoszczy – Utworzenie w mieście Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO przyczynia się do promocji

Bydgoszczy jako „polskiej stolicy NATO”.

Kończący się rok 2023 w Bydgoszczy jest obchodzony pod patronatem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy oraz Andrzeja Szwalbe.

Fot: JFTC

DlaMediow.eu
  • 16 Posts
  • 0 Comments
źródło: DlaMediów.eu