Na czele żadnej komisji sejmowej nie stanął reprezentant okręgu bydgoskiego

We wtorkowe popołudnie zebrały się niemal wszystkie komisje sejmowe, aby wybrać swoje władze. Żadna z komisji nie wybrała na przewodniczącego przedstawiciela okręgu bydgoskiego. Wiceprzewodniczącymi będą natomiast: Paweł Olszewski, Agnieszka Kłopotek, Bartosz Kownacki i Iwona Kozłowska.

W kadencji 2019-2023 na czele Komisji Zdrowia stał poseł Tomasz Latos (PiS), a na czele Komisji Infrastrukturalny poseł Paweł Olszewski (PO), którego zastępcą był Piotr Król (PiS). We wtorkowe popołudnie komisję wybierały prezydia dla kadencji 2023-2027, niestety nie możemy poinformować o żadnym przewodniczącym z okręgu bydgoskiego. Co prawda są pewne wakaty, ale w teorii szansa pozostaje jedynie dla Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która nie odbyła jeszcze inauguracyjnego posiedzenia.

Wiceprzewodniczącymi komisji zostali natomiast: Paweł Olszewski (PO) – Infrastruktury; Iwona Kozłowska (PO) – Polityki Senioralnej; Agnieszka Kłopotek (TD) Finansów Publicznych; Bartosz Kownacki (PiS) – Obrony Narodowej.

Posiedzenia inauguracyjne komisji przebiegały bardzo sprawnie, widoczne było bowiem, iż kluby w kuluarach dogadały się, zatem zgłaszano po jednym kandydacie na przewodniczących komisji i kandydatów na wiceprzewodniczących w nie większej liczbie niż miejsc w prezydium.

Komisje sejmowe w których zasiadają posłowie z okręgu bydgoskiego

Komisja Zdrowia:

Włodzisław Giziński (KO)

Iwona Kozłowska (KO)

Iwona Karolewska (KO)

Norbert Pietrykowski (TD)

Komisja ds. Służb Specjalnych

Paweł Olszewski (KO)

Krzysztof Brejza (KO)

Komisja Infrastruktury

Paweł Olszewski (KO) – wiceprzewodniczący

Piotr Król (PiS)

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (komisja się jeszcze nie ukonstytuowała)

Iwona Kozłowska (KO)

Agnieszka Kłopotek (TD)

Komisja Ustawodawcza

Krzysztof Brejza (KO)

Komisja Polityki Senioralnej

Iwona Kozłowska (KO) – wiceprzewodnicząca

Komisja ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Włodzisław Giziński (KO)

Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej

Paweł Szrot (PiS)

Komisja Rolnictwa

Paweł Szrot (PiS)

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Paweł Szrot (PiS)

Komisja Obrony Narodowej

Bartosz Kownacki (PiS) – wiceprzewodniczący

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Norbert Pietrykowski (TD)

Komisja Finansów Publicznych

Agnieszka Kłopotek (TD) – wiceprzewodnicząca

Komisja MWSiA

Krzysztof Gawkowski (Nowa Lewica)

Senat RP powoła składy swoich komisji w przyszłym tygodniu.

portalkujawski
  • 16 Posts
  • 0 Comments
źródło: PortalKujawski.pl Regionalny portal informacyjny działający od 2012 roku.