Bydgoszczanin we władzach Związku Konsulów Honorowych Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Konsulów Honorowych RP to forum współpracy dla konsulów honorowych, którzy pełnią misję Polsce w celu inicjowania między innymi współpracy, związek blisko współpracuje też z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Klubem Doradców Dyplomatycznych i Klubem Doradców Handlowych. W piątek w Warszawie odbył się zjazd wyborczy na którym wybrano nowe władze.

Prezesem został Marek Kłoczko, Konsul Honorowy Salwadoru w Warszawie. Wśród wiceprezesów wybrano Marka Pietrzaka, Konsula Honorowego Węgier w Bydgoszczy. Związek Konsulów Honorowych RP podczas swoich obrad gościł europosła, byłego szefa polskiej dyplomacji Włodzimierza Cimoszewicza.

Na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym. Podsumowano dotychczasowe czteroletnie działania. Określono działania na następną kadencję. W uzgodnieniu z Nikolasem  Margaropoulosem /Grecja/, Prezydentem Światowej Federacji Konsulów Honorowych, ZKHRP przystąpi do tej światowej organizacji w przyszłym roku.

Przypomnieć warto, że w 2020 roku Związek Konsulów Honorowych RP spotkał się wyjazdowo w Bydgoszczy z inicjatywy konsula Marka Pietrzaka – Bydgoszcz jeździ do Warszawy, a czemu Warszawa nie może przyjechać do Bydgoszczy – powiedział konsul honorowy Węgier w Bydgoszczy Marek Pietrzak, inaugurując tamtą wizytę, w trakcie której konsulowie pełniący misję w różnych częściach Polski mogli lepiej poznać Bydgoszcz.

Aktualne władze ZKHRP to:

Zarząd

JE Marek Kłoczko Prezes – Warszawa

JE Janusz Jesionek V-ce Prezes – Warszawa

JE Marek Andrzej Pietrzak V-ce Prezes – Bydgoszcz

JE Tomasz Kalinowski V-ce Prezes – Lublin

JE Paweł Michalak – V-ce Prezes – Łódź

Komisja Rewizyjna

JE Ewa Ustymowicz-Moroz -Białystok – Przewodnicząca

JE Wirginia Gostomczyk- Urbańska – Łódź

JE Jan Strawiński- Gdańsk

portalkujawski
  • 16 Posts
  • 0 Comments
źródło: PortalKujawski.pl Regionalny portal informacyjny działający od 2012 roku.