Województwo kujawsko-pomorskie z uchwalonym budżetem na 2024 rok

 Około 40 procent uchwalonego w poniedziałek przez Sejmik Województwa budżetu na 2024 rok stanowią wydatki inwestycyjne. To dość sporo jak porówna się z budżetami samorządów niższego szczebla jak gminy i powiaty. Budżet na 2024 rok sejmik uchwalił głosami Koalicji Obywatelskiej i PSL; przeciwko głosowali osłabieni kadrowo radni PiS-u.

Województwo Kujawsko-Pomorskie planuje 66 mln zł deficytu, to nie jest dużo przy dochodach powyżej 1,76 mld zł. Wydatki inwestycyjne mające procentować w przyszłości rozwojem przekroczą 600 mln zł, stanowiąc około 40 procent wartości budżetu.

– Wydaje się, że to nie jest złym budżetem – mówił skarbnik województwa prezentując projekt budżetu. Zaznaczył on, że przewidywany deficyt na poziomie 66 mln zł mieści w poziomie rezerw budżetowych, które nie muszą być wydatkowane ostatecznie, jeżeli nie pojawią się takie konieczności. 

Tak jak co roku sporym kosztem będzie utrzymanie połączeń kolejowych – na ten cel przewidziano 218 mln zł, co jest nowym rekordem.

Z istotniejszych inwestycji planowanych na 2024 rok wskazać trzeba budowę obwodnicy Tucholi na którą województwo chce przeznaczyć 126 mln zł. Ważna inwestycja to także realizowana rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o czwarty krąg – na ten cel przewidziano łącznie z parkingiem podziemnym ponad 87 mln zł w 2024 roku, ale z racji tego, że jest to inwestycja wieloletnia będą ponoszone nakłady także w 2025 roku.

Na przyszły rok prognozuje się też pierwsze istotniejsze środki na rozbudowę Filharmonii Pomorskiej, mamy tutaj kwotę powyżej 14 mln zł. Województwo Kujawsko-Pomorskie chce też rozbudować swój szpital zakaźny w Bydgoszczy – tutaj mamy zapisane 13 mln zł.

– Wyraźnej wzrastają dochody podatkowe, ale spadają dochody ze środków europejskich, co jest zrozumiałe,  bo kończy się jedną perspektywa finansowa Unii Europejskiej, a druga jeszcze się nie rozpędziła – mówił w imieniu Koalicji Obywatelskiej radny Leszek Pluciński. Wskazał on, że na dochody podatkowe trzeba patrzeć z ostrożnością, bo w czasie pandemii, gdy rząd chciał ratować miejsca pracy tarczami wpływy województwa z CIT w ciągu dwóch lat wzrosły o 80% – Dobre się jednak kończy bo, po pierwszych trzech kwartałach 2023 roku mamy spadek.

Pluciński krytycznie odniósł się do reform podatkowych poprzedniego rządu, Polskiego Ładu, bo uderzył w dochodu bieżące samorządów, jednoczesne wyrażając nadzieję, że ten problem rozwiąże nowy rząd zwiększając te dochody. Pluciński wyraził też pogląd, że nadzór wojewódzka nad podległymi mu spółkami powinien być bardziej profesjonalny niż obecnie.

Przeciwko projektowi budżetu zaproponowanemu przez marszałka województwa głosowali radni PiS-u –  W takiej formie nie jest to nasz budżet, nie podpiszemy się pod budżetem, który nie ma żadnych inwestycji kolejowych, a jak wynika z wieloletniej prognozy nie będzie to w najbliższych latach realizowane – mówił radny Jerzy Gawęda w imieniu opozycyjnego klubu.

Radny Gawęda w tym miejscu wypominał, że od 2014 roku koalicja rządząca obiecuje przywrócenie kolei do Kuchni, a ostatecznie nie zabezpieczono żadnych środków europejskich z nowej perspektywy finansowej – Pan marszałek zawsze znajduje winnego czy to rząd czy PKP.

PiS przypomniał, że był rządowy program Kolej Plus z którego kujawsko-pomorskie jako jedno z niewielu nie skorzystało.

Była to ostatnia sesja budżetowa w kadencji 2018-2023.

portalkujawski
  • 16 Posts
  • 0 Comments
źródło: PortalKujawski.pl Regionalny portal informacyjny działający od 2012 roku.